Statikus-szakvélemény.hu

"A lehetetlent azonnal teljesítjük, a csodákra egy kicsit várni kell."

És mennyibe kerül?
Klikk ide


Az általunk készített statikus szakvélemény az alábbi témákban készül leggyakrabban:

 1. Ingatlan vásárlás előtti statikus szakvélemény

  Ha Ön új ingatlant szeretne vásárolni és aggályai vannak az épület hosszú távú állékonyságával kapcsolatban vagy egyszerűen csak biztosra szeretne menni a vételkor.

  Ingatlan vásárlásakor az alábbiakat érdemes megfigyelni a tartószerkezeteken: találhatók-e a falakon repedések, azok milyen irányúak. Ebből meg lehet állapítani, hogy épületsüllyedés okozza azokat, egy épületrész hozzátoldása miatt vannak, vagy esetleg más, nem látható, rejtett oka van a repedéseknek.

  A tetőszerkezet milyen állapotban van? Ha jó állapotú a szerkezet, akkor rendben, azonban ha kártevők gyengítették meg vagy gombásodás, beázás jelei mutatkoznak a tetőszerkezet szarufáin, akkor érdemes egy pillantást vetni rá - vajon csak felületi károsodás vagy komolyabb, a későbbiekben gondot okozó károsodásról van szó?

  Az épület alapozása milyen rendszerrel történt? Milyen anyagú, van-e vasalva? Ez nagymértékben befolyásolja a kedvezőtlen süllyedéskülönbségek épület szerkezetre gyakorolt hatását.

  Milyen az épület vízelvezetési rendszere? Tudjuk, hogy ha a vízelvezetési rendszer valahol kudarcot vall, akkor az nagymértékben befolyásolhatja az épület későbbi tartószerkezeti viselkedését, repedések és különböző állékonysági problémákhoz vezethet.

  Sérült vagy elöregedett-e a vízszigetelés, nedvesednek-e a falazatok? Ezt kétes esetekben is nedvességmérő műszerrel ellenőrizzük.

 2. Falrepedésekről készülő statikus szakvélemény

  Ha repedéseket tapasztal házának falazatain és nem biztos abban, hogy mitől alakultak ki, veszélyeztetik-e az épületet illetve hogyan lehet megszüntetni. A repedések mindig valamilyen mélyebben fekvő statikai probléma jelenségei. Egy részük veszélyes, másik részük nem az. Azt, hogy éppen melyik típusról van szó, helyszíni szemle alapján tudjuk eldönteni. A falrepedések mindig mozgások miatt jönnek létre. Azonban azt, hogy mi okozta a mozgásokat, mindig csak a helyszínen, egyedileg meghatározva tudjuk eldönteni. A statikus szakvéleményünk tartalmazza a repedések okát és azok megszüntethetőségét.

  A repedésekről szóló ingyenes tanulmányunkat letöltheti innen.

  Újabb építésű épületek esetén statikai szakvéleményünk segítségével garanciális javításokat is eszközölhet a repedések miatt az épület kivitelezőjénél!

 3. Panel vagy tégla falbontás lehetőségéről készülő statikus szakvélemény

  Ha Ön az ingatlanában falazatokat szeretne kibontani, és bizonytalan abban, hogy azok statikailag teherhordó falazatok vagy sem. Volt már arra példa, hogy valaki válaszfalnak gondolt egy teherhordó falat, de szerencsére kihívott bennünket a biztonság kedvéért. Kiderült, hogy nem bontható. Persze arra is volt példa, hogy valaki válaszfalat nem mert kiszedni, mert nem tudta, hogy statikailag hord-e terheket vagy sem. Mi megvizsgáljuk a helyszíni bejárás alkalmával, hogy egy adott falazat teherhordó vagy mindössze térelhatároló funkciója van és a statikus szakvéleménybe belefoglaljuk.

  Panel épületek esetében gyakran akkor is szükség van statikai szakvélemény elkészítésére, ha nem tartószerkezeti bontásról van szó, mindössze válaszfalat szeretnénk bontani, ugyanis a közös képviselők gyakran ragaszkodnak a szakvéleményhez ebben az esetben is.

  Régi belvárosi bérházak lakásaiban szintén körültekintően kell eljárni, mivel a válaszfalak ezekben az ingatlanokban sokszor merevítő funkciót is ellátnak illetve némi teherhordó funkciójuk is van. Minden esetben célszerű megvizsgáltatni, esetenként feltárással meggyőződni a szerkezeti bizonytalanságokról.

 4. Tetőtér beépítés vagy padlástér beépítés lehetőségéről készülő statikus szakvélemény

  Ha egy régi födémre szeretne tetőtérbeépítést vagy egy nagyobb terhet elhelyezni, melyhez statikus szakvéleményre van szüksége. A tetőtérbeépítések általában régi födémszerkezetekre települnek. Ezek sokszor borított gerendás födémek (kb. 1,0 m-ként gerenda, melyre alulról és felülről deszkázat van erősítve) vagy egyszerűen fa gerendafödémek. Ezek teherbírása olykor nem éri el az elvárt szintet, ezért minden esetben célszerű megvizsgáltatni.

 5. Panel program pályázathoz kötelezően előírt statikus szakvélemény

  A panel pályázati kiírások feltételként szabják meg a pályázathoz az épületről készített statikai szakvéleményt. A 2010-es évben 35 pályázathoz készítettük el a szakvéleményt, rendkívül rövid határidővel.

 6. Egyéb komplex statikai szakvélemények

  Előfordul, hogy valamilyen ipari csarnok vagy raktár, illetve bármely más olyan szerkezethez kell szakvéleményt készítenünk, amelynek állapota már kérdéses vagy amelynek terhelése megváltozik. Ebben az esetben is készítünk szakvéleményt, azonban ilyen esetekben mindig kérje egyedi ajánlatunkat!

Nálunk így készül egy statikus szakvélemény:


 • Telefonos vagy e-mailes időpont egyeztetés a Megbízóval akár 24 órán belüli időpontra is.

 • Kiszállás, helyszíni szemle. Szükség esetén feltárás, vakolatbontás, stb. A feltárások után a hulladék összetakarítása. A helyszínen készített fotók az érintett tartószerkezetekről.

 • A helyzet ismertetése a Megbízóval, a szóba jöhető megoldások felvázolása, a statikus szakvélemény várható tartalmának előzetes ismertetése.

 • A helyszíni kiszállás után 24 órán belül írásos egyszerű statikus szakvélemény illetve statikus tervezői nyilatkozat postázása (igény esetén e-mailen történő elküldése), melyben szerepel a talált szituáció ismertetése, a várható következmények valamint a szükséges megoldások és azok megvalósíthatósága.

Így Önnek 48 órán belül kezében lehetnek a házának vagy ingatlanának statikai problémáira adott megoldások illetve az ezzel kapcsolatos statikai szakvélemény.

Az alábbi városokban és környékükön nyújtunk rendszeres szolgáltatást és készítünk statikus szakvéleményt:

Budapest, Tatabánya, Győr, Komárom, Sopron, Szombathely, Székesfehérvár, Nagykanizsa, Kaposvár, Pécs, Kecskemét, Szeged, Szolnok, Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Dunaújváros, Veszprém, Zalaegerszeg, Keszthely, Hódmezővásárhely, Salgótarján, Kazincbarcika

Egyszóval gyakorlatilag az ország egész területén!A statikai szakvélemények tartalma:

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló, 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 5. § szerint:

A statikus szakvéleményt készítő szakértő vizsgálatának a megbízás figyelembevételével az ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie, a szakértőnek a tudomány mindenkori állásának figyelembevételével a szóba jövő vizsgálati eljárásokat és módszereket alkalmaznia kell, és azok alapján körültekintően és részrehajlás nélkül kell megadnia statikus szakvéleményét; köteles a megbízójának figyelmét felhívni minden olyan körülményre, amely az általa ismert adatokra tekintettel a szakvélemény felhasználását befolyásolhatja és szükséges a megbízó érdekeinek megvédéséhez.

Egyebekben a szakértő működésére és felelősségére a polgári jog és a büntetőjog rendelkezései az irányadók.

Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól szóló, 159/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet 1. § (2)-(3) bekezdése szerint:

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából építésügyi műszaki szakértői tevékenység az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki jelenségek ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; és mindezekkel kapcsolatban műszaki tanácsadás, szakértői vélemények készítése. (3) Az építésügyi műszaki szakértői tevékenység nem irányulhat a külön jogszabályokban szabályozott építészeti-műszaki terv készítésére.

Az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló, 39/1999. (VII. 6.) GM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint:

E rendelet alkalmazása szempontjából szakértői tevékenység a műszaki jelenségek okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése, a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása, mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, műszaki tanácsadás.

A szakértői tevékenység része:

 • a feladattisztázás,
 • együttműködés a Megbízóval a szükséges adatok és információk beszerzésére,
 • a szakintézet által végzendő mérések és vizsgálatok kijelölése, közreműködés ezek elvégetetésében, a szakintézet által adott eredmények beépítése a szakértői munkába,
 • a beszerzett információk és vizsgálatok alapján szakértői állásfoglalás, esetleg elvi javaslat kidolgozása statikus szakvélemény formájában.

A statikai szakvélemény fajtái

A szakértői tevékenység munkaigénye szerint lehet:
 • egyszerű statikai szakvélemény, amelynél a megkapott, vagy beszerezhető adatok, továbbá szemrevételezéses vizsgálattal beszerezhető információk mérlegelésével a szakértői állásfoglalás kialakítható,
 • részletes statikai szakvélemény, amelynél szükséges, hogy a szakértő ellenőrző méréseket, ill. vizsgálatokat is végezzen, és az értékelést a részletes vizsgálatokra, illetve számításokra alapozza,
 • részletes statikai szakvélemény, felméréssel, amelynél a részletes szakvélemény elkészítéséhez a szakértőnek felméréssel, feltárásokkal kell az adatok egy részét (például az épület geometriai adatait) beszereznie.

A statikai szakvélemények jellege

A szakvélemények jellege többféle lehet, például:
 • állag meghatározó szakvélemény,
 • az objektum, illetve állapotának módosítására (felújítására, szanálására, korszerűsítésére, átalakítására) vonatkozó elvi kérdésekkel, megoldási javaslatokkal foglalkozó szakvélemény,
 • a Megbízó által feltett műszaki kérdéseket (például: mi a hiba oka?) megválaszoló statikus szakvélemény,
 • szakmai tanácsadás tervezési, beruházási, koncepció kialakítási, és egyéb műszaki ügyekben, például: korszerűségi felülvizsgálat, finanszírozási terv készítése, költség-haszon elemzés készítése,
 • közreműködés beadványok kidolgozásában kiegészítésként szükséges engedélyekhez (pl. üzemi berendezések),
 • szakmai tanácsadás peres eljárásokban,
 • javaslat műszaki-fejlesztési eredmények bevezetése,
 • szabványok, szabályzatok, műszaki követelmények kidolgozása

Regisztráció Ingatlan Közvetítők számára!
Ha még nem találkozott jutalékos ajánlatunkkal, kérje feliratkozás után!


Vezetéknév

Keresztnév:

E-mail cím:

Postacím:RÓLUNK ÍRTÁK:
- 2016.02.29.

"Őszintén gratulálok a cég kivételes szellemiségéhez, ritkán találkozom ilyennel. " K.Á.

RÓLUNK ÍRTÁK:
- 2014.06.05.

"A szolgáltatásukkal nagyon meg vagyunk elégedve (a férjem volt a helyszínen a kollégájukkal), a szakvélemény nagyon alapos, részletes, a megoldási módot is megadták árral együtt, a lényeg teljesen érthető számunkra, laikusok számára is."
T.E.
RÓLUNK ÍRTÁK:
- 2011.03.20.

"Panelról lévén szó szerettem volna, ha bárki érdeklődő számára hivatalos papírt tudok mutatni, mi szerint a fal bontás előtt meg lett vizsgálva. Hasznosnak is bizonyult, mivel a gondnok és közös képviselő sokkal nyugodtabban fogadta a munkálatok bejelentését, amint a papír bemutatásra került. Érdeklődésem után rövid időn belül sikerült időpontot egyeztetni a megtekintéshez. A felmérés, a dokumentáció és a vélemény
visszaküldése a honlapon is ígérteknek megfelelően szakszerű és gyors volt.
Kérésemre javaslatot kaptam a munkát elvégző cégre, illetve egy másik fal áttörésével kapcsolatban is. Összességében nagyon elégedett vagyok." - Stefán Gábor


RÓLUNK ÍRTÁK:
- 2011.01.14.

"Nos, hát én azt tudom mondani, hogy nagyon elégedett voltam veled. Több statikussal is beszéltem, és igazából te voltál az egyetlen, aki a véleményét le merte írni papírra, és alá merte írni a nevét is. Úgy vettem észre, a többiek nagyon szívesen adnak tanácsokat pénzért, de leírni ha nem erőszakoskodik az ember, akkor nem írják le.
....
azért elárulom, hogy bizalmatlan ember lévén kihívtam még egy statikust utánad. Tudni akartam, hogy a te megoldásod megfelel-e más statikus szemével.... Nagyjából tényleg C6-C8 a beton minősége"
L.Gy.


Statikus szakvélemény és biztosítás
- 2011.01.21.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozunk olyan ügyfelekkel, akiknek a sok esőzés utáni károk enyhítésére a biztosító társaság arra hivatkozik, hogy talajvízre nem fizet. Ezért szakvéleményünkben a szakmai lehetőségeken belül mindig megtaláljuk a megoldást, hogy a károkat enyhíteni lehessen.

TIPPEK
- 2010.11.09.

 • Tartószerkezetet vagy homlokzatot érintő beavatkozás építési engedély köteles. Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek innen tölthetők le.
 • A falazatokon található repedések irányából következtetni lehet azok okára és statikai vonatkozásaira. Ingyenes tanulmányunk innen tölthető le.
 • Blogjainkat és cikkeinket itt olvashatja: Statikaiszakvelemeny.blog.hu és Statika.blogter.hu
 • Minden nagyobb városban és környékén készítünk statikai szakvéleményt: Budapest, Tatabánya, Győr, Komárom, Sopron, Szombathely, Székesfehérvár, Nagykanizsa, Kaposvár, Pécs, Kecskemét, Szeged, Szolnok, Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Dunaújváros, Veszprém, Zalaegerszeg, Keszthely, Hódmezővásárhely, Salgótarján, Kazincbarcika, Érd, Szob, Vác, Göd, Dunakeszi, Üröm, Fót, Veresegyház, Mogyoród, Aszód, Gödöllő, Isaszeg, Kistarcsa, Nagytarcsa,Csömör, Tura, Pécel, Maglód, Ecser, Vecsés, Gyömrő, Gyál, Üllő, Monor, Sülysáp, Nagykáta, Pilis, Albertirsa, Abony, Cegléd, Nagykőrös, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Szigethalom, Ócsa, Dabas, Örkény, Dunavarsány, Kiskunlacháza, Dömsöd, Ráckeve, Tököl, Százhalombatta, Törökbálint, Diósd, Budaörs, Budakeszi, Páty, Solymár, Pilisvörösvár, Piliscsaba, Csobánka, Leányfalu, Tahitótfalu, Visegrád, Bátonyterenye, Szécsény, Pásztó, Balassagyarmat, Rétság, Bélapátfalva, Pétervására, Gyöngyös, Füzesabony, Lőrinci, Hatvan, Heves, Kisköre, Borsodnádasd, Ózd, Putnok, Sajószentpéter, Edelény, Szendrő, Rudabánya, Gönc, Encs, Abaújszántó, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Cigánd, Szerencs, Szikszó, Tokaj, Felsőzsolca, Alsózsolca, Tiszaújváros, Emőd, Nyékládháza, Mezőkövesd, Mezőcsát, Tiszavasvári, Tiszalök, Rakamaz, Ibrány, Nyírtelek, Záhony, Mándok, Kisvárda, Dombrád, Vásárosnamény, Nagyhalász, Fehérgyarmat, Mátészalka, Baktalórántháza, Nagykálló, Újfehértó, Balkány, Csenger, Nyírbátor, Nagyecsed, Polgár, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúböszörmény, Tiszacsege, Hajdúhadház, Nyíradony, Hajdúsámson, Balmazújváros, Vámospércs, Hajdúszoboszló, Nádudvar, Kaba, Derecske, Létavértes, Püspökladány, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Komádi, Jászfényszaru, Jászárokszállás, Jászberény, Jászapáti, Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes, Karcag, Törökszentmiklós, Kenderes, Kisújszállás, Túrkeve, Martfű, Mezőtúr, Tiszaföldvár, Kunszentmárton, Újszász, Füzesgyarmat, Dévaványa, Szeghalom, Körösladány, Vésztő, Gyomaendrőd, Szarvas, Mezőberény, Békés, Sarkad, Gyula, Csorvás, Orosháza, Elek, Tótkomlós, Mezőkovácsháza, Mezőhegyes, Battonya, Újkígyós, Csongrád, Szentes, Mindszent, Kistelek, Sándorfalva, Mórahalom, Makó, Kunszentmiklós, Lajosmizse, Tiszakécske, Kerekegyháza, Dunavecse, Szabadszállás, Solt, Izsák, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, Soltvadkert, Kalocsa, Kecel, Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Jánoshalma, Baja, Mélykút, Bácsalmás, Sásd, Komló, Pécsvárad, Szigetvár, Szentlőrinc, Kozármisleny, Bóly, Mohács, Sellye, Siklós, Villány, Harkány, Simontornya, Dunaföldvár, Tamási, Paks, Dombóvár, Tolna, Szekszárd, Bonyhád, Bátaszék, Bicske, Biatorbágy, Mór, Csákvár, Bodajk, Százhalombatta, Martonvásár, Pákozd, Velence, Ercsi, Gárdony, Pusztaszabolcs, Adony, Polgárdi, Enying, Sárbogárd, Nyergesújfalu, Esztergom, Bábolna, Tata, Lábatlan, Dorog, Kisbér, Oroszlány, Ács, Hegyeshalom, Mosonmagyaróvár, Jánossomorja, Fertőrákos, Ágfalva, Harka, Kópháza, Fertőd, Kapuvár, Csorna, Fertőszentmiklós, Tét, Pannonhalma, Kőszeg, Csepreg, Bük, Répcelak, Sárvár, Celldömölk, Vasvár, Körmend, Szentgotthárd, Pápa, Zirc, Várpalota, Herend, Devecser, Ajka, Berhida, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Sümeg, Balatonfüred, Tapolca, Tihany, Balatonkenese, Csopak, Badacsonytomaj, Balatonboglár, Zalaszentgrót, Zalalövő, Hévíz, Gyenesdiás, Lenti, Zalakaros, Letenye, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonszentgyörgy, Balatonyfenyves, Fonyód, Balatonlelle, Balatonszemes, Balatonszárszó, Szántód, Balatonföldvár, Köröshegy, Zamárdi, Balatonszabadi, Balatonkiliti, Marcali, Lengyeltóti,Tab, Nagybajom, Csurgó, Nagyatád, Kadarkút, Barcs,
 • A statikus szakvélemények fajtáinak és jellemzőinek leírását megtalálja főoldalunk alján.

ELÉRHETŐSÉGEK
- 2010.11.24.Cégadatok:

Cégnév: Statikum cégcsoport
Központi iroda: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. EMG Irodaház főépület fszt. 44.


Google hirdetések
- 2011.03.01.A méretezési szabványok visszavonása
- 2011.01.10.

A Szabványügyi Közlöny 2010. decemberi száma a következőkben felsorolt szabványok 2010. december 31-től való visszavonását hirdeti:.....

Bővebben itt

ˆ 2003-2015 www.statikus -szakvelemeny.hu - Minden jog fenntartva.